Drama Bahasa Inggeris

Tarikh : 15 April 2015
Tempat : Dewan Makan
Sasaran : Pelajar Tingkatan 4 & 5
Objektif : Memupuk nilai moral dan meningkatkan penggunaan bahasa inggeris di kalangan pelajar
Guru Terlibat : Lee Lai Ngoh & Siti Syeailvia