Pengurusan Asrama

Mohd Ashri Bin Saad  Mohd Hamawi Bin Abdul Hamid

Timbalan Pengurusi : Mohd Ashri Bin Saad
Ketua Warden : Mohd Hamawi Bin Abdul Hamid
Setiausaha : Zubaidah Binti Rosli

Ahli Jawatankuasa
Zainal Abidin Bin Ali (Warden)
Abdul Jalil Bin Saad (Warden)
Azizan Bin Abdul Rahman (Warden)
Mohamad Shaharudin Bin A.Kadir (Warden)
Halimatun Sophia Binti M.Yusuf (Warden)
Ruzaini Binti Osman (Warden)
Zabiah Binti Zainun (Warden)
Asiah Binti Hj Ahmad (K.Penyelia Asrama)
Mohamad Bin Abdullah Sani (Penyelia Asrama)
Ahmad Aizuddin Bin Amir (Penolong Jurutera)

Skop Tugas :

  • Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa
  • Mengurus hal ehwal asrama dan penghuni asrama
  • Mengemaskini data penghuni asrama
  • Merangka dan mengendalikan aktiviti untuk pelajar asrama
  • Memastikan kebersihan dan keceriaan asrama pada tahap terbaik
  • Mengawasi, membantu, membentuk dan mendidik pelajar-pelajar asrama dalam aspek akademik, kerohanian, disiplin, kebajikan, kesihatan, emosi dan hal-hal kecemasan
  • Sentiasa berbincang dan melaporkan sebarang aktiviti yang berkaitan asrama dengan pihak pengurusan sekolah
  • Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa