Pertandingan Memasak Pra Universiti

Tarikh:12/4/2016
Anjuran: Unit Bimbingan dan Kunseling

Objektif:
1) Mengeratkan silaturrahim antara semua pelajar.
2) Memupuk semangat kerjasama antara pelajar.