Program Etiket Sosial & Pengurusan Majlis

Anjuran : Unit Bimbingan dan Kaunseling
Lokasi : Dewan Seri Budiman SMT Alor Setar
Tarikh : 16 Januari 2016
Sasaran : Pemimpin pelajar SMTAS