Unit Bimbingan Dan Kaunseling

Mohd. Faruhi bin Johari  Mariham binti Aziz

Nama Guru
1) Cr. Mohd. Faruhi bin Johari (KB 04029/PA03395)
2) Cr. Mariham binti Aziz (KB03847/PA03097)

Senarai tugasan :

  • Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa
  • Mengurus, merancang dan mengendalikan aktiviti bimbingan dan kaunseling untuk semua pelajar SMTAS
  • Mengendalikan sesi kaunseling individu, kelompok dan bimbingan kelompak untuk pelajar
  • Sentiasa berbincang dan melaporkan sebarang aktiviti bimbingan dan kaunseling kepada pihak pengurusan sekolah